ثبت ایده و پیشنهاد تجاری

امروزه ایده های کسب و کار یکی از تکنیکهای انگشت شماری است که با قوت بسیار، خلاقی ذهنی را به مرحله عمل درآورد خلاقیت سنگ بنای کسب و کار جدید  است هر نوع بهبود و کاهش هزینه ای که در نتیجه اصلاح سیستم حاصل گردد در اثر ایده های ارزشمند تولید شده در فاز خلاقیت کسب و کار است کسب و کار راهکار شناسایی عرصه های دارای عارضه، پیشنهاد تدوین روشها و طرحهای ابتکاری جایگزین،پرورش اندیشه های نو و تلفیق همه جانبه دیدگاه هایی را که قرار است توصیه شود مطرح می سازد. هدف از فاز خلاقیت، ایجاد یک ترکیب جدید برای برآورده ساختن کارکرد خواسته شده با کمترین هزینه کل و دارای مشخصات بهبود یافته نسبت به وضعیت موجود است . با عنایت به تفاسیر فوق این شرکت در صورت ارائه ایده های کسب و کار جدید از سوی  جوانان و دانشجویان عزیز و پس از تائید کارشناسان این شرکت و تهیه BP ، اقدام به راه اندازی و سرمایه گذاری بر روی ایده نو و پویا به اسم شخص پیشنهاد دهنده به صورت استات آپ اقدام می نماید .

علاقمندان می توانند جهت ارائه ایده های خود فرم زیر را دانلود و پس از تکمیل آن همراه با مستندات مورد نظر به آدرس شرکت (مدیریت امور بررسی طرح ها و سرمایه گذاری ها ) ارسال نمایند .

مراجعه کننده گرامی، به منظور ثبت درخواست خود، لطفا به صورت زیر اقدام نمایید:

  1. فرم زیر را تکمیل کنید.
  2. فایل ارائه به سرمایه گذار را در قسمت ایده های تجاری تکمیل و به صورت PDF بارگذاری و سپس ارسال کنید.

جهت دریافت فرم به لینک زیر مراجعه نمائید .    آپلود فایل ارائه شده به سرمایه گذار با فرمت های PDF,RAR,ZIP